Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

[SỰ KIỆN] GHÉP THUYỀN RỒNG

[SỰ KIỆN] 

Ghép Thuyền Rồng . Bổn trang xin gửi tới quý nhân sĩ sự kiện Tháng 7

🔶 Áp Dụng:  Máy Chủ Võ Lâm 2018 

🔶 NPC: Đến NPC Lễ Quan Tại Ba Lăng Huyện 198 / 201

🔶 Công thức ghép THUYỀN RỒNG và vật phẩm liên quan:

Train Quái Bản Tại Các Bản Đồ Từ 1x - 9x Sẽ Nhận Được Hôp Quà Sự Kiện

Hướng Dẫn Ghép Event :

Mở Hôp Quà Sự Kiện Ngẫu Nhiên Nhận Được :    +  + 

Đến NPC Sứ Giả Sự Kiện BLH 198/201 Để Ghép

Cách Ghép :    +  +  + 2 Vạn Lượng =  ( Thuyền Rồng )

🔶 Phần Thưởng:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên - Thuyền Rồng
Kim Nguyên Bảo
Võ Lâm Mật Tịch 
Tẩy Tủy Kinh 
Lam Lục , Tử Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Phúc Duyên Tiếu - Trung - Đại
Mảnh Ngựa 8x
Quế Hoa Tửu 
Tu Luyện Đan
Bàn Nhược Tâm Kinh
Mãnh Hiệp Cốt
Mãnh Nhu Tình
Mãnh Ngựa 8x 

 

🔶 Công thức ghép THUYỀN RỒNG VIP và vật phẩm liên quan:

 

Train Quái Bản Tại Các Bản Đồ Từ 1x - 9x Sẽ Nhận Được Hôp Quà Sự Kiện

Hướng Dẫn Ghép Event :

Mở Hôp Quà Sự Kiện Ngẫu Nhiên Nhận Được :    +  + 

Mua Trống Cổ Vũ tải Sứ Giả Sự Kiện BLH 198/201 giá 2 vàng /1 : 

Đến NPC Sứ Giả Sự Kiện BLH 198/201 Để Ghép

Cách Ghép :    +  +  +   =   ( Thuyền Rồng VIP )

 

 

🔶 Phần Thưởng:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên - Thuyền Rồng VIP
Kim Nguyên Bảo
Võ Lâm Mật Tịch 
May Mắn Nhóm
Tẩy Tủy Kinh 
Tinh Hồng Bảo Thạch
Phúc Duyên Tiếu - Trung - Đại
Mảnh Ngựa 8x
Quế Hoa Tửu 
Tu Luyện Đan
Bàn Nhược Tâm Kinh
Hiệp Cốt ( Random )
Nhu Tình ( Random )
Mãnh An Bang ( Random )
Mãnh Định Quốc ( Random )
Đồ An Bang ( Random )
Đồ Định Quốc ( Random )
Bí Kiếp 120
Mãnh Hiệp Cốt
Mãnh Nhu Tình

 

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm 2018 không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster